Näslunds Elektriska i Borås AB

Affärsområden

Elinstallation Elkraft

Kontakt

Om företaget

Miljöpolicy  

Startsidan

               
 

 


   

Näslunds Elektriska i Borås AB är uppdelade i två affärsområden Elinstallation respektive Elkraft för att ge maximal kundnytta och samordningseffekter i form av bred kompetens inom företaget.

Företaget erbjuder lösningar och resurser under hela projektets gång med specifikationer, detaljkonstruktion, dokumentation och verifiering. Vår ambition i arbetet är fokuserad kring kvalitet och tidhållning.

Vår tekniska inriktning inom Elinstallationsområdet ligger inom nedanstående och närliggande områden.

Elinstallationer - Bostäder
Belysning
Värmepumpar
Tele / Brandlarm
Intelligenta hus "KNX"
Solcellsanläggningar

 

Affärsområdet Elkraftsområdet ligger inom nedanstående och närliggande områden.

Automation
Reläskydd  10-70 kV
Generatorer
Drivsystem
Felsökning / Idrifttagning
Termografering

Företaget erbjuder även kompetenshöjande verksamhet för elkraftbranschen - för alla nivåer.

Alla kunder är lika viktiga - stora såväl som mindre uppdragsgivare.
 

© 2015  Näslunds Elektriska i Borås AB Kontakta webmaster@naslundselektriska.se

Uppdaterad 2015-10-26